ARCHIV

NOVOROČNÍ KONCERT – 01. 01. 2023 V 16.00 HODIN

SLAVNOSTNÍ HUDBA PRO TRUBKU, VARHANY A TYMPÁNY   MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1634-1704) Preludium (Te Deum)   VINCENT LÜBECK (1656-1740) Preambulum in E   GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1750) Gloria in excelsis Deo / Sláva na výsostech Bohu   FRANTIŠEK XAVER BRIXI (1732-1771) Preludium in F – Pastorela in C   ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC (1600-1676) Vánoční rosička […]

SVATOJAKUBSKÉ VÁNOCE – 26. 12. 2022 V 16.00 HODIN

Program: JAN KŘTITEL KUCHAŘ (1751-1829) Partita in C   JAROSLAV KRČEK (1939) Intermezzo (Malá suita 1.část )   Vánoční písně z barokních kancionálů (úprava J. Krček) Otce nebeského Spanilá z archy holubičko Bůh se nyní narodil Kdo děťátko chce míti Veselme se všichni nyní Intermezzo   České a moravské vánoční písně  (úprava J. Krček) Poslyšte […]

27. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL – OD 4. SRPNA DO 22. ZÁŘÍ, KAŽDÝ ČTVRTEK VŽDY OD 19.00 HODIN

Festival se koná za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury a Hlavního města Prahy, pod záštitou radní hl. m. Prahy paní MgA. Hany Třeštíkové a děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. Mudr. Petra Widimského. 8.  Mistrovské mládí DANIEL STRZĄDAŁA (Polsko) Program: J. S. Bach, C. Franck, B. Szabelski, improvizace   8.  Pocta Jiřímu Ropkovi  JAROSLAV […]

VIRTUOSO YOUTH – 4 August, 2022 AT 7.00 P.M.

DANIEL STRZĄDAŁA (Poland)  Programme:   JOHANN SEBASTIAN BACH (1685−1750) Prelude and Fugue in E flat major BWV 552   CÉSAR FRANCK (1822−1890) Cantabile   BOLESŁAW SZABELSKI (1896-1979) Introduction, Passacaglia and Fugue in E minor   IMPROVISATION ON A BIBLICAL TEXT     In cooperation with the Polish Institute in Prague.  

HOMAGE TO JIŘÍ ROPEK – 11 August, 2022 AT 7.00 P.M.

JAROSLAV TŮMA (Czech Republic) Programme:   WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) Fantasy in F minor KV 608   JIŘÍ ROPEK (1922-2005) Strahov Improvisation – according to W. A. Mozart   CHARLES-MARIE WIDOR (1844-1937) Bach’s Memento Pastorale Miserere mei Domine  Aria  The March of a Night Guardian Sicilienne  Matthew´ Passions Final   ROBERT SCHUMANN (1810-1856) Lebhaft / […]

THE PATH OF LIFE FLOURISHING – 18 August, 2022 AT 7.00 P.M.

MARIE ZAHRÁDKOVÁ -ESSLOVÁ (Czech Republic) Programme:   JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Prelude and Fugue in D minor BWV 539   IMPROVISATION The Garden of Nativity   FELIX-MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847) Variations sérieuses / Serious Variations Op. 54 (arrangement by M. Zahrádková)   IMPROVISATION The Garden of Cognition   MAX REGER (1873-1916) Basso ostinato in G minor Op. […]

MISTROVSKÉ MLÁDÍ – 4. 8. 2022 V 19.00 HODIN

DANIEL STRZĄDAŁA (Polsko)  Program:  JOHANN SEBASTIAN BACH (1685−1750) Preludium a fuga Es dur  BWV 552   CÉSAR FRANCK (1822−1890) Cantabile   BOLESŁAW SZABELSKI (1896-1979) Introdukce, passacaglia a fuga e-moll   IMPROVIZACE NA BIBLICKÝ TEXT    Ve spolupráci s Polským institutem v Praze  

POCTA JIŘÍMU ROPKOVI – 11. 8. 2022 V 19.00 HODIN

JAROSLAV TŮMA (Česká republika) Program: WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) Fantazie f moll KV 608   JIŘÍ ROPEK (1922-2005) Strahovská improvizace – podle W. A. Mozarta   CHARLES-MARIE WIDOR (1844-1937) Bach´s Memento / Bachovo memento Pastorale Miserere mei Domine  Aria Marche du veilleur de nuit / Pochod nočního strážce Sicilienne  Mattheus-Final / Závěr Matoušových pašijí   […]

CESTA ROZKVĚTU ŽIVOTA – 18. 8. 2022 V 19.00 HODIN

MARIE ZAHRÁDKOVÁ-ESSLOVÁ (Česká republika) Program: JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Preludium a fuga d moll BWV 539   IMPROVIZACE Zahrada zrození   FELIX-MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847) Variations sérieuses op. 54 / Vážné variace (úprava M. Zahrádková)   IMPROVIZACE Zahrada poznání   MAX REGER (1873-1916) Basso ostinato g moll op. 129 č. 5   IMPROVIZACE Zahrada smrti   JÜRGEN […]

OCEÁN FANTAZIE – 25. 8. 2022 V 19.00 HODIN

STEPHEN THARP (USA) Program: JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Chromatická fantazie a fuga d moll BWV 903 (úprava S. Tharp) Chorálová předehra „ An Wasserflüssen Babylon“ BWV 653 / „Při řekách babylonských“   MARCEL DUPRÉ (1886-1971) Carillon op. 27 č. 4 / Zvonohra Preludium a fuga f moll op. 7 č. 2   CHARLES-MARIE WIDOR (1844-1937) […]

SVĚTLO V TEMNOTÁCH – 1. 9. 2022 V 19. 00 HODIN

IRENA CHŘIBKOVÁ (Česká republika) Kühnův smíšený sbor Jaroslav Brych sbormistr Tomáš Trnka trombon Program:  PETR EBEN (1929-2007) Missa Adventus et Quadragesimae Kyrie – Credo – Offertorium – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Partita „Sei gegrüsset, Jesu gütig“ BWV 768 / „Buď pozdraven, milý Ježíši“   PETR EBEN (1929-2007) Dvě invokace […]

POZDRAV Z ITÁLIE – 8. 9. 2022 v 19.00 HODIN

EUGENIO MARIA FAGIANI (Itálie) Program:  JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Toccata a fuga F dur BWV 540   ERMANNO WOLF-FERRARI (1876-1948) Preghiera / Modlitba z opery I gioielli della Madonna / Klenoty Madony   MARCO ENRICO BOSSI (1861-1925) Scherzo g moll z cyklu Sinfonia tematica   HENRI ÉDOUARD DALLIER (1849-1934) Stella matutina Pulchra ut luna z cyklu Cinq invocations […]

JUBILEA MISTRŮ – 15. 9. 2022 V 19.00 HODIN

JAN KALFUS (Česká republika) Program: JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Preludium a fuga c moll BWV 546   JOHANN ERNST BACH (1722-1777) Fantazie a fuga F dur   CESAR FRANCK (1822-1890) Priėre / Modlitba   SIGFRID KARG-ELERT (1877-1933) Chorální improvizace „Nun danket alle Gott“ op. 65 č. 59 / „Nuž Bohu děkujme“   THOMAS DANIEL SCHLEE […]

PAŘÍŽSKÝ OHŇOSTROJ – 22. 9. 2022 V 19.00 HODIN

DAVID CASSAN (Francie) Program: CÉSAR FRANCK (1822−1890) Chorál č. 1 E dur   MAURICE DURUFLÉ (1902-1986) Scherzo   MARCEL DUPRÉ (1886-1971) Final z cyklu Évocation op. 37 / Vzpomínky CÉSAR FRANCK (1822−1890) Andantino g moll IGOR STRAVINSKIJ (1882-1971) Pták Ohnivák Kostějův tanec – Ukolébavka – Final (úprava P. Pincemaille)   IMPROVIZACE NA DANÉ TÉMA   Ve […]