Nadační Fond

Nadační fond Sancti Jacobi Organum

V roce 2010 vznikl Nadační fond Sancti Jacobi Organum pro shromáždění finančních prostředků nutných k úhradě modernizace hracího stolu svatojakubských varhan a poté i jako finanční rezerva pro případné větší opravy.

Více na www.sanctijacobiorganum.com