Varhany

dispozice

VELKÉ VARHANY

Původ velkých svatojakubských varhan spadá do samého počátku 18. století. Po velkém požáru roku 1689, kdy chrám vyhořel, vznikla potřeba nových varhan. Tohoto úkolu se ujal Abraham Stark z Lokte (1659-1709), známý již několika nástroji v Čechách. Nové dvoumanuálové varhany s pedálem měly 26 rejstříků a byly dokončeny v roce 1705. Jejich varhanní skříň, kterou dnes obdivujeme, byla i ve své době unikátní. Varhany měly krátkou spodní oktávu, a proto i limitující možnosti varhanní hry. Roku 1754 dochází k jejich první přestavbě, kterou provedl kralický varhanář František Katzer (1702-1764). Vsunutím tónů fis a gis vytvořil lomenou oktávu a pedálovou mixturu nahradil jazykovým rejstříkem Pozounem. Ve druhé polovině 19. století došlo k dalším dispozičním změnám, nevíme však, kdo přesně tyto úpravy provedl. Romantizační proces pak pokračoval v roce 1906 pražskou varhanářskou firmou Josef Černý a Josef Rejna, která odstranila lomenou oktávu a vyměnila několik rejstříků. Zcela zásadní zásah do ještě v podstatě barokních varhan proběhl v roce 1941 podle návrhu Bedřicha Antonína Wiedermanna. Zakázku obdržel kutnohorský varhanářský závod Jana Tučka. Výsledkem byly velké třímanuálové elektropneumatické varhany se 75 rejstříky a velkým rozsahem klaviatur. Rozšíření si vyžádalo i zvětšení varhanní skříně a vše bylo ovládáno novým elektrickým hracím stolem německé firmy Laukhuff, umístěným rovněž na boční galerii. Romantická dispozice nástroje vynikala pestrým výběrem sólových hlasů v základních stopových polohách 16′-8′-4′. K další přestavbě nástroje došlo v roce 1956 varhanářským družstvem Organa Kutná Hora. Tehdy pod vlivem německé varhanní reformy dochází i u nás k postupnému odklonu od romantického chápání rejstříkové kompozice a k návratu k baroknímu hlasovému schématu. Elektrický hrací stůl byl přemístěn na zadní kůr, ve všech píšťalových strojích byly provedeny dispoziční a menzurační korekce. Poslední rozsáhlou přestavbu provedl v letech 1981-82 závod Varhany Krnov. V nové rejstříkové dispozici byly obnoveny všechny původní Starkovy hlasy, z větší části i s původními píšťalami a ponechány i četné zajímavé romantické barvy. Současný nástroj má 4 manuály, 91 znějících rejstříků a 8 277 píšťal.
V roce 2011 provedla firma Robert Ponča–VARHANY z Krnova modernizaci hracího stolu.

varhany

CHÓROVÉ VARHANY

Chórové varhany z poloviny 18. století se nacházejí na pravé podélné tribuně kůru. Je to bezpochyby nástroj loketských varhanářů, zřejmě z dílny Leopolda Burkhardta. Varhany měly původně 7 hlasů a byly bez pedálu. Ten byl doplněn v 12-ti tónovém rozsahu a s obvyklou repeticí na 18 kláves až ve 19. století, kdy došlo i k dalším dispozičním změnám. V roce 1981 proběhla oprava a renovace krnovským varhanářským závodem.V současné době je nástroj díky mechanické traktuře a původním zásuvkovým vzdušnicím vhodný ke stylové interpretaci barokních skladeb.