archiv <
RAKOUSKÉ OZVĚNY – 24. SRPNA 2023 V 19.00 HODIN

ERNST WALLY (Rakousko)

Program: 

ROBERT FUCHS (1847-1927)

Fantazie C dur op. 87

 

ANTON HEILLER (1923-1979)

Partita “Vater unser im Himmelreich” / “Otče náš, jenž jsi na nebesích”

I.Langsam / Pomalu – II. Bewegter /  Hybně – III. Noch etwas bewegter / Hybněji –

IV. Ruhig / Klidně – V. Sehr ruhig / Velmi klidně –

VI. Mit lebhaftem Schwung, doch nicht zu schnell / Živým tempem, ale ne příliš rychle

 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Partita „Sei gegrüsset, Jesu gütig“ BWV 768 /

„Buď pozdraven, milý Ježíši“

 

FRANZ liszt (1811−1886)

Ave Maria A dur S. 20/2

(úprava A. W. Gottschalg)

 

FRANZ SCHMIDT (1874-1939)

Preludium a fuga D dur

 

Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze

Vstupenky Zde