archiv <
NOVOROČNÍ KONCERT – 01. 01. 2023 V 16.00 HODIN

SLAVNOSTNÍ HUDBA PRO TRUBKU, VARHANY A TYMPÁNY

 

MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1634-1704)

Preludium (Te Deum)

 

VINCENT LÜBECK (1656-1740)

Preambulum in E

 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1750)

Gloria in excelsis Deo / Sláva na výsostech Bohu

 

FRANTIŠEK XAVER BRIXI (1732-1771)

Preludium in F – Pastorela in C

 

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC (1600-1676)

Vánoční rosička Vánoční noc Vánoční magnét a střelec

ze sbírky Vánoční muzika 

 

JIŘÍ IGNÁC LINEK (1725-1742)

Preambulum in C

JAKUB JAN RYBA (1765-1815)

Weihnachtslied / Vánoční píseň

 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)

Suita D dur /Suite in D major

Ouverture – Aria – March

 

CLAUDE BALBASTRE (1727-1799)

Noël / Vánoční variace

 

KOLEDY EVROPSKÝCH NÁRODŮ 

Quem vidistis pastores – Es ist ein Ros´ entsprungen – Adeste fideles

 

THÉODORE DUBOIS (1837-1924)

Noël / Vánoční variace

 

FRANZ SCHUBERT /1797-1828)

Ave Maria

 

LOUIS J. A. LEFÉBURE-WÉLY (1817-1869)

Boléro de concert

 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)

Alleluja z oratoria Mesiáš

 

JAN VERNER trubka, křídlovka, 

zobcová flétna 

JOSEF FOUSEK tympány, triangl, zvonky 

IRENA CHŘIBKOVÁ varhany 

 

www.auditeorganum.czwww.facebook.com/auditeorganum

JAN VERNER trubka, JOSEF FOUSEK tympány

 

IRENA CHŘIBKOVÁ varhany