archiv <
SVĚTLO V TEMNOTÁCH – 1. 9. 2022 V 19. 00 HODIN

IRENA CHŘIBKOVÁ (Česká republika)

Kühnův smíšený sbor

Jaroslav Brych sbormistr

Tomáš Trnka trombon

Program:

 PETR EBEN (1929-2007)

Missa Adventus et Quadragesimae

Kyrie – Credo – Offertorium – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Partita „Sei gegrüsset, Jesu gütig“ BWV 768 /

„Buď pozdraven, milý Ježíši“

 

PETR EBEN (1929-2007)

Dvě invokace pro trombon a varhany

 

CÉSAR FRANCK (1822-1890)

Final op. 21 č. 6