archiv <
OCEÁN FANTAZIE – 25. 8. 2022 V 19.00 HODIN

STEPHEN THARP (USA)

Program:

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Chromatická fantazie a fuga d moll BWV 903

(úprava S. Tharp)

Chorálová předehra „ An Wasserflüssen Babylon“ BWV 653 / „Při řekách babylonských“

 

MARCEL DUPRÉ (1886-1971)

Carillon op. 27 č. 4 / Zvonohra

Preludium a fuga f moll op. 7 č. 2

 

CHARLES-MARIE WIDOR (1844-1937)

Variace

z 8. symfonie H dur op. 42 č. 4

JEANNE DEMESSIEUX (1921-1968)

 Rorate coeli / Rosu dejte nebesa

Domine Jesu / Pane Ježíši

Attende Domine / Ó, slyš a shlédni k nám

z cyklu Douze Chorals-Préludes op. 8 / Dvanáct chorálních předeher

Octaves / Oktávy

z cyklu Six Études op. 5 / Šest etud