Festival <
DÁNSKÉ PRELUDIUM – 12.09.2024 V 19.00 HODIN

JAKOB LORENTZEN (Dánsko)

Program: 

PETR EBEN (1929−2007)

Moto ostinato

z cyklu Nedělní hudba

 JOHANN SEBASTIAN BACH (1685−1750)

Fantazie a fuga c moll BWV 537

CARL NIELSEN (1865−1931)

Six short preludes op. 51 / Šest krátkých preludií

 Plenum − Allegretto quasi andantino − Soft, fresh / Měkký, svěží −

− Mild with a sweet romantic sound / Jemný, se sladkým romantickým zvukem −

− Allegretto grazioso − Festive prelude

 VOLNÁ IMPROVIZACE NA CHORÁLNÍ TÉMA

LOUIS VIERNE (|1870−1937)

Sicilienne

Toccata

z cyklu  Pièces de Fantaisie op. 53 / Fantazijní kusy

OLIVIER MESSIAEN (1908−1992)

Prière avant la communion / Modlitba před přijímáním

Offrande et Alleluia final

z cyklu Livre du Saint Sacrement / Kniha Nejsvětější Svátosti

 

 

 

Ve spolupráci s Dánským velvyslanectvím v Praze.

 

Koupit vstupenku