Festival <
22. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL – 2017

Bazilika sv. Jakuba, Praha – Staré Město, Malá Štupartská 6
3. 8. – 21. 9. 2017  v 19 hodin
videoprojekce

Program:

3. 8.

Mnoho hlasů, jeden svět 
JAMES KIBBIE (USA)
Program: J. S. Bach, J. Alain, Ch. Tournemire, F. Sowande, J. Ropek, W. Albright, L. Vierne

10. 8.

Čtyři ruce, čtyři nohy 
GIOVANNI CLAVORA BRAULIN, ZUZANA JANÁČKOVÁ (Itálie)
Program: G. F. Händel, J. S. Bach, P. Eben, A. Carter, D. Bédard

17. 8.

Světlo severu
JAKOB LORENTZEN (Dánsko)
Program: D. Buxtehude, E. T. Sark, N. W. Gade, L. Janáček, B. Moe, improvizace

24. 8.

Romantické varhany
MAREL VRÁBEL (Slovensko)
Program: J. S. Bach, J. L. Bella, A. P. F. Boëly, Ch. M. Widor

31. 8.

Vítězství improvizace
DANIEL STRZADALA (Polsko)
Program: J. S. Bach, F. Nowowiejski, improvizace / improvisation

7. 9.

Věčné úmysly
LINDA SÍTKOVÁ (Česká republika)
Program: J. S. Bach, O. Messiaen, Ch. M. Widor

14. 9.

Zlaté umění stoletého Finska
JAN LEHTOLA (Finsko)
Program: J. Sibelius, V. Raitio, A. Merikanto, J. S. Bach, O. Merikanto

21. 9.

Pastorale z Notre-Dame
JEAN-PIERRE LEGUAY (Francie)
Program: J. S. Bach, C. Franck, J. P. Leguay, L. Vierne, improvizace / improvisation

Festival se koná za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury a Hlavního města Prahy, pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, radního hl.m. Prahy Jana Wolfa a velvyslance Dánského království pana Christiana Hoppeho.