CD-7

Petr Eben / Jan Amos Komenský
Labyrint světa a ráj srdce

I. PROLOG
1. varhany 6:00
II. POHLED NA SVĚT
2. text 1:59
3. varhany 5:13
III. MASKY
4. text 2:23
5. varhany 2:49
IV. ŠÍPY SMRTI
6. text 2:13
7. varhany 2:32
V. SLADKÉ OKOVY LÁSKY
8. text 2:15
9. varhany 4:55
VI. SLAVNOST AKADEMIE
10. text 1:21
11. varhany 2:01
VII. NEVĚDOMOST UČENÝCH
12. text 1:13
13. VIII. KOLO ŠTĚSTENY 2:26 mp3
14. text 0:52
15. varhany 3:04
IX. ZLOČINNOST LIDSKÉHO POKOLENÍ
16. text 1:28
17. varhany 4:11
X. KLAMNÝ PŘÍSLIB ZLATÉHO VĚKU
18. text 1:51
19. varhany 2:58
XI. MARNOST NAD MARNOST
20. text 2:09
21. varhany 2:22
XII. ZDĚŠENÍ A MDLOBA
22. text 1:28
23. varhany 2:05
XIII. NÁVRAT K BOHU
24. XIV. EPILOG 6:33 mp3
25. varhany 2:27