archiv <
NADAČNÍ FOND SANCTI JACOBI ORGANUM

 

Vážení přátelé!

 

Bazilika sv. Jakuba je tak trochu ztracená v uličkách Starého Města. Ale jakmile do ní vstoupíte, ohromí vás svým nádherným interiérem a při pohledu na západní kůr vás upoutá překrásná barokní varhanní skříň z dílny Abraháma Starcka z Lokte. A právě svatojakubské varhany, největší nástroj v Praze a v celé České republice přinášejí věhlas této bazilice. Slouží pro doprovod liturgie, ale pravidelně se zde konají nedělní koncerty duchovní varhanní hudby a každoročně několik koncertních cyklů, z nichž nejvýznamnější Mezinárodní varhanní festival se stal jedinečnou přehlídkou světového varhanního umění.

 

Původ velkých svatojakubských varhan spadá do roku 1705. Nástroj měl 26 rejstříků a byl vhodný k provozování barokní literatury. S rozvojem dalších hudebních slohů−klasicismu a romantismu−již varhany neodpovídaly představám varhaníků, proto dochází k jejich přestavbě. Návrh vypracoval B. A. Wiedermann, významná osobnost české varhanní školy, skladatel a pedagog. V roce 1941 provedl zásadní přestavbu varhanářský závod Jana Tučka z Kutné Hory a vznikly elektropneumatické varhany se třemi manuály a 75 rejstříky. Tento hrací stůl jsme před nedávnem získali zpět a je umístěn na pravé straně kůru, takže při pravidelných prohlídkách varhan budete mít možnost tento nyní již historický artefakt vidět a ocenit tak tehdejší Wiedermannův odvážný návrh. Svatojakubský nástroj byl od té doby přestavěn ještě dvakrát až do současné podoby, kdy čítá 91 rejstříků, které rozeznívají 8 277 píšťal.

V poslední době se však u svatojakubských varhan projevují určité nedostatky. Ty se dnes daří udržovat díky pečlivému přístupu varhanářů. Pokud chceme zachovat plynulé pokračování všech koncertů duchovní varhanní hudby a také zajistit doprovod bohoslužeb, musíme být prozíraví a myslet na budoucnost !

 

Jaké zásahy jsou nezbytné?

Prakticky celé vzduchové hospodářství, které pochází z 1. poloviny 20. století se jeví dnes jako zastaralé a dosluhující a vyžaduje nutnou rekonstrukci. Především se jedná o stavbu nových vzdušnic, nových vzduchovodů a nového hlavního měchu, neboť vzdušnice v této hlavní skříni jsou z nekvalitního dřeva, stejně tak způsob provedení je dnes už zastaralý,  stále častěji dochází k nejrůznějším závadám a únikům vzduchu. Totéž je i u vzduchovodů. Hlavní měch je zřejmě z původních starých varhan, je popraskaný ve dřevě, okožení ve špatném stavu. Následkem úniků vzduchu se při delší hře v tutti projevuje vzduchová nedostatečnost kolísáním zvuku. S tím souvisí i obnova píšťalového fondu. Starší jazykové rejstříky(pozoun, fagot, bombard) jsou svoji váhou sesedlé a tak intonačně neodpovídají požadavkům. Některé píšťaly dřevěné a kovové, které byly při minulých opravách pozměněny mají špatný ozev a jsou i poškozené vlivem častého ladění, občas je doprovází i různé pazvuky.

 

Nadační fond Sancti Jacobi Organum má tak před sebou nelehký úkol:

shromáždit částku nutnou k rekonstrukci svatojakubských varhan, která je stanovena na 10 mil. Kč.

 

Prosíme vás všechny, kterým není lhostejná bazilika sv. Jakuba se svým fenoménem hudby, podpořte obnovu jednoho z jejich klenotů! Můžete tak učinit finančním příspěvkem při varhanní hudbě, během benefičních koncertů nebo přímo na účet Nadačního fondu. Možná je ve Vašem okolí potenciální sponzor, někdo, kdo by rád podpořil takové dílo a přispěl tak k zachování kulturního dědictví.

 

Na vyžádání zašleme každému potvrzení o daru nebo darovací smlouvu.

email: sanctijacobiorganum@seznam.cz  

Upřímně děkujeme za vaši modlitbu, spolupráci a podporu !

Nadační fond Sancti Jacobi Organum (IČO 246 72 181)

 

číslo účtu: 537 141 0001/5500  (Raiffeisen BANK, Praha)