archiv <
27. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL – OD 4. SRPNA DO 22. ZÁŘÍ, KAŽDÝ ČTVRTEK VŽDY OD 19.00 HODIN

Festival se koná za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury a Hlavního města Prahy,

pod záštitou radní hl. m. Prahy paní MgA. Hany Třeštíkové
a děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. Mudr. Petra Widimského.

  1. 8. 

Mistrovské mládí

DANIEL STRZĄDAŁA (Polsko)

Program: J. S. Bach, C. Franck, B. Szabelski, improvizace

 

  1. 8. 

Pocta Jiřímu Ropkovi 

JAROSLAV TŮMA (Česká republika )

Program: W. A. Mozart, J. Ropek, Ch. M. Widor, R. Schumann, M. Sokola

 

  1. 8. 

Cesta rozkvětu života 

MARIE ZAHRÁDKOVÁ-ESSLOVÁ (Česká republika )

Program: J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Reger, J. Essl, L. Vierne,

improvizace

 

  1. 8. 

Oceán fantazie 

STEPHEN THARP (USA)

Program: J. S. Bach, M. Dupré, Ch. M. Widor, J. Demessieux

 

  1. 9. 

Světlo v temnotách 

IRENA CHŘIBKOVÁ (Česká republika)

Kühnův smíšený sbor 

Jaroslav Brych sbormistr 

Tomáš Trnka trombon 

Program: P. Eben, J., S. Bach, C. Franck

 

  1. 9. 

Pozdrav z Itálie 

EUGENIO MARIA FAGIANI (Itálie)

Program: J. S. Bach, E. Wolf-Ferrari, M. E. Bossi, H. Dallier, F. Liszt, improvizace

 

  1. 9. 

Jubilea mistrů 

JAN KALFUS (Česká republika)

Program: J. S. Bach, J. E. Bach, C. Franck, S. Karg-Elert, T. D. Schlee, J. Ropek

 

  1. 9. 

Pařížský ohňostroj 

DAVID CASSAN (Francie)

 Program: C. Franck, M. Duruflé, M. Dupré, C. Franck, I. Stravinskij, improvizace

 

videoprojekce !

Předprodej vstupenek

www.pragueticketoffice.com

TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, tel. 224 091 437,  www.ticketportal.cz

www.bellprague.cz

a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání

 www.facebook.com/aomvf