Koncerty <
VELIKONOČNÍ KONCERT – 9. 4. 2023 v 17.00 HODIN

Francois COUPERIN (1668-1733)

Gloria in excelsis Deo  (Plein jeu)

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)

Arie “Má duše slyší skrz to, co vidí” HW 207 z cyklu Devět německých árií /

Aria “Meine Seele hört im Sehen”HW 207

 

Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Chorale „Heut triumphiert Gottes Sohn“ BWV 630  / Chorál „Dnes Syn Boží triumf slaví“

 

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)

Arie „Vím, že můj Vykupitel žije“ z oratoria Mesiáš /

Aria „I know that my Redeemer liveth“

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)

Sonáta č. 4 F dur

Siciliana – Allegro

 

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)

ArieJeho duši jsi nenechal v pekle” z oratoria Mesiáš /

Aria But thou didst not leave his soul in hell“

 

Max REGER (1873-1916)

Te Deum op. 59, č. 12

 

Antonio VIVALDI (1678-1741)

Domine Deus

 

Jan NOVÁK (1921-1984)

Halleluja ze Sonáty da chiesa 

 

Wolfgang Amadeus MOZART

„Aleluja” z moteta „Exsultate, jubilate“ KV 165 

Percy FLETCHER (1879-1932)

Festival toccata

 

ANNA HLAVENKOVÁ soprán

KATEŘINA JANSOVÁ flétna 

IRENA CHŘIBKOVÁ varhany 

Předprodej vstupenek:

www.pragueticketoffice.com,

TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, tel. 224 091 437,  www.ticketportal.cz, www.bellprague.cz

a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání

www.auditeorganum.cz, www.facebook.com/auditeorganum