Koncerty <
VELIKONOČNÍ KONCERT – 4. 4. 2021 V 17.00 HODIN

Francois COUPERIN (1668-1733)

Gloria in excelsis Deo  (Plein jeu)

 

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)

Arie „Vím, že můj Vykupitel žije“ z oratoria Mesiáš

 

 Johann Gottfried WALTHER (1684-1748)

Koncert B dur podle G. Tagliettiho

Allegro – Adagio – Allegro

 

Antonio VIVALDI (1678-1741)

Domine Deus

 

Giovanni MORANDI (1777- 1856)

Rondo

 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)

Agnus Dei z Korunovační mše 

„Aleluja“ z  moteta „Exsultate, jubilate“ KV 165 

 

Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Chorale „Heut triumphiert Gottes Sohn“ BWV 630  / Chorál „Dnes Syn Boží triumf slaví“

 

Joseph HAYDN (1732-1809)

Arie Gabriela „Nun beut die Flur“ z oratoria Stvoření 

 

 Alexandre Pierre Francois BOËLY (1785-1858)

Offertoire pour le jour de Paques op. 38/10 Velikonoční obětování

 

Gabriel FAURÉ (1845-1924)

Tantum ergo sacramentum op. 55

 

Johann Sebastian BACH (1685-1750)

“Mein gläubiges Herze, frohlocke” BWV 68 “Mé věřící srdce jásá”

 

Charles TOURNEMIRE (1870-1939)

Choral-Improvisation sur le „Victimae paschali laudes“/ Chorální improvizace na „Velikonoční oběti“

 

JANA SIBERA soprán 

IRENA CHŘIBKOVÁ varhany 

Předprodej vstupenek

www.pragueticketoffice.com,

TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, tel. 224 091 437,  www.ticketportal.cz

a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání

www.auditeorganum.cz, www.facebook.com/auditeorganum