Koncerty <
VELIKONOČNÍ KONCERT – 17. 04. 2022 V 17.00 HODIN

Francois COUPERIN (1668-1733)

Gloria in excelsis Deo  (Plein jeu)

 

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)

Arie „He shall the feed his flock“ z oratoria Mesiáš

 

Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Chorale „Heut triumphiert Gottes Sohn“ BWV 630  / Chorál „Dnes Syn Boží triumf slaví“

 

Antonio VIVALDI (1678-1741)

Domine Deus

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)

Arie „Oh, had I Jubals Lyre“ z oratoria Joshua   

 

Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Preludium a fuga G dur BWV 541

 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)

Moteto “Excultate, jubilate” KV 165

(Excultate, jubilate – Tu virginum corona – Aleluja)

 

Alexandre Pierre Francois BOËLY (1785-1858)

Offertoire pour le jour de Paques op. 38/10  / Velikonoční obětování

 

César FRANCK (1822-1890)

Panis angelicus

 

Johann Sebastian BACH (1685-1750)

“Mein gläubiges Herze, frohlocke” BWV 68 / “Mé věřící srdce jásá”

 

Charles TOURNEMIRE (1870-1939)

Choral-Improvisation sur le „Victimae paschali laudes“/ Chorální improvizace na „Velikonoční oběti“

 

 

MAGDALÉNA HEBOUSSOVÁ soprán 

IRENA CHŘIBKOVÁ varhany 

Předprodej vstupenek

www.pragueticketoffice.com,

TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, tel. 224 091 437,  www.ticketportal.cz

www.bellprague.cz

a jednu hodinu před začátkem koncertu v místě konání

www.facebook.com/auditeorganum