Koncerty <
VELIKONOČNÍ KONCERT – 12. 4. 2020 V 17 HODIN

Francois COUPERIN (1668-1733)

Gloria in excelsis Deo (Plein jeu)

 

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)

Arie „Vím, že můj Vykupitel žije“ z oratoria Mesiáš

 

 Johann Gottfried WALTHER (1684-1748)

Koncert B dur podle G. Tagliettiho

Allegro – Adagio – Allegro

 

Antonio VIVALDI (1678-1741)

Domine Deus

 

Jean Francois DANDRIEU (1682- 1738)

Ofertoire

 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)

Agnus Dei z Korunovační mše

„Aleluja“ z moteta „Exsultate, jubilate“ KV 165

 

Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Chorale „Heut triumphiert Gottes Sohn“ BWV 630 / Chorál „Dnes Syn Boží triumf slaví“

 

Joseph HAYDN (1732-1809)

Arie Gabriela „Nun beut die Flur“ z oratoria Stvoření /

 

 Alexandre Pierre Francois BOËLY (1785-1858)

Fantazie G dur z cyklu Dvanáct kusů pro varhany op. 18

 

 César FRANCK (1822-1890)

Panis angelicus

Andante

 

Gabriel FAURÉ

Tantum ergo sacramentum op. 55

 

Charles TOURNEMIRE (1870-1939)

Choral-Improvisation sur le „Victimae paschali laudes“/ Chorální improvizace na „Velikonoční oběti“

LÍVIA ÁGHOVÁ soprán

IRENA CHŘIBKOVÁ varhany