K poctě Antonína Dvořáka u příležitosti 115. výročí jeho úmrtí  

Program:

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Pièce d´orgue BWV 572

 

JOHANNES BRAHMS (1833−1897)

O Tod, wie bitter bist du (Jesus Sirach, Kap. 41) / O smrti, jak jsi trpká

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen (S. Pauli an die Corinther I., Kap. 13) / Jazyky lidskými i andělskými

z cyklu Čtyři vážné zpěvy

Chorálová předehra op. 122, č.10 „Srdečně žádám sobě“/ „Herzlich tut mich verlangen”

 

ANTONÍN DVOŘÁK (1841−1904)

Biblické písně, op. 99

  1. Oblak a mrákota jest vůkol něho
  2. Skrýše má a pavéza má Ty jsi
  3. Slyš, ó Bože! slyš modlitbu mou
  4. Hospodin jest můj pastýř
  5. Bože! Bože! Píseň novou

 

ANTONÍN DVOŘÁK (1841−1904)

Fuga g moll

 

ANTONÍN DVOŘÁK (1841−1904)

Biblické písně, op. 99

  1. Slyš, ó Bože, volání mé
  2. Při řekách babylonských
  3. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou
  4. Pozdvihuji očí svých k horám
  5. Zpívejte Hospodinu píseň novou

 Roman JANÁL baryton

 

Irena CHŘIBKOVÁ varhany