cd-6

St. James Christmas

JEREMIAH CLARKE
1. Preludium ze Suity D dur / Prelude from the Suite in D major 1:35
ANONYMUS (16. stol. / 16th cent.)
2. Dobrý král Václav / Good King Wenceslas 3:13
JAKUB JAN RYBA (1765-1815)
3. Slavíček / Little Nightingale 4:23  mp3
4. Z růže zkvetla lilie / A rose has blossomed into a lily 2:23  mp3
JOSEF FERDINAND NORBERT SEGER (1716-1782)
5. Fuga na „Narodil se Kristus Pán“ / Fugue on „ Jesus Christus was born” 1:39
KAREL KEJKLÍČEK (1802-1863)
6. Náchodská pastorela / Pastorela from Náchod 1:58
DIETERICH BUXTEHUDE (1637-1707)
7. Praeludium D dur BuxWV 139 / Praeludium in D major 5:35  mp3
JOSEF ANTONÍN SEHLING (1710-1756)
8. Dobrou noc ti vinšuji / I wish you „good night“ 4:05
GIUSEPPE GIORDANI (1751-1798)
9. Caro mio ben 3:05
ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC (1600-1676)
10. Vítej Pane Jezu Kriste / Welcome, the Lord Jesus Christ 1:30  mp3
11. Vánoční noc / Christmas night 2:01
12. Vánoční vinšovaná pošta / Christmas wished tidings 1:06
13. Vánoční roztomilost / Christmas charm 0:39
14. Vánoční rosička / Christmas dew 2:06
TOMÁŠ SKŘIVÁNEK
15. Zdaž je to den nebo je to sen? / Is it a day or a dream? 4:37
CÉSAR FRANCK (1822-1890)
16. Panis angelicus 3:45
JAN MICHALIČKA (1791-1867)
17. Aj, radost velikou / Oh, great joy 2:26
CLAUDE BALBASTRE (1727-1799)
18. Noel „Ou s´en vont ces gais bergers“ / Variace na francouzskou vánoční píseň „Kam jdou ti veselí pastýři“ 6:04
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
19. Air 3:02  mp3
FRANZ XAVER GRUBER (1787-1863)
20. Stille Nacht / Tichá noc 3:53  mp3
LOUIS VIERNE (1870-1937)
21. Carillon de Westminster / Zvony ve Westminstru z cyklu „Fantasijní kusy“, op. 54 / from the cycle „Pieces de fantaisie“ 6:10  mp3