cd-1

The Organ of st. James´s in Prague live

The CD Cover (10k)
Marie-Claire Alain (France) – organ
Irena Chřibková (Czech Republic ) – organ
Martin Opršál (Czech Republic ) – percussion
Recorded live in concert during the 12th International
organ Festival, at St. James´s Basilica in Prague,
on August 2 and September 20, 2007.

NICOLAS DE GRIGNY (1672-1703)
Pange lingua
1. Plaint-Chant
2. Fugue a 5
3. Récit du Chant de l´hymne

CLAUDE BALBASTRE (1727-1799)
4. Ou s´en vont ces gais bergers? (Noëls en variations, No. 4)
Variace na francouzskou vánoční píseň Kam jdou ti veselí pastýři?

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
5. Wachet auf, ruft uns die Stimme (Prociť, prociť, lide Páně) BWV 645
(Schübler Chorales, No. 1 / Schüblerovy chorály, č. 1)
6. Prelude and Fugue in C major / Preludium a fuga C dur BWV 547

ALBERT ALAIN (1880-1971)
7. Scherzo in E minor / e moll, Op. 423
8. Toccata sur Cantemus Domino, Op. 323

CÉSAR FRANCK (1822-1890)
9. Pièce héroique / Hrdinský kus

PETR EBEN (1929-2007)
Landscapes of Patmos for Organ and Percussion
Krajiny patmoské pro varhany a bicí (1984)

10. I. Krajina s orlem / Landscape with Eagle
„…čtvrtá byla podobná letícímu orlu.“ Zj,4,7 / „…the fourth was like a flying eagle.“ Revel,4:7

11. II. Krajina se starci / Landscape with the Elders
„Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů, a na nich sedělo čtyřiadvacet starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata.“ Zj,4,4 / „Surrounding the throne were twenty-four other thrones, and seated on them were twenty-four elders. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads.“ Revel,4:4

12. III. Krajina s chrámem / Landscape with Temple
„Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy.“ Zj,11,19 / „Then God´s temple in heaven was opened, and within his temple was seen the ark of his covenant.“ Revel,11:19

13. IV. Krajina s duhou / Landscape with Rainbow
„…a kolem trůnu duha jako smaragdová“ Zj,4,3 / „…a rainbow, resembling an emerald, encircled the throne.“ Revel, 4:3

14. V. Krajina s koňmi / Landscape with Horses
„A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem, byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.“ Zj,6,2 / „I look, and there before me was a white horse! Its rider held a bow, and he was given a crown, and he rode out as a conqueror bent on conquest.“ Revel, 6:2
„A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili, byl mu dán veliký meč.“ Zj,6,4 / „Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given power to take peace from the earth and to make men slay each other. To him was given a large sword.“Revel, 6:4
„…A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.“ Zj,6,5 / „I looked, and there before me was a black horse! Its rider was holding a pair of scales in his hand.“ Revel,6:5
„A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt…“ Zj,6,8 / „I looked, and there before me was a pale horse! Its rider was named Death…“ Revel,6:8

Internetový prodej: www.radioservis-as.cz

08:58 

02:41
03:01
03:04

05:28

 

04:20

09:41

 

04:19 

06:59

07:34

 

25:37

03:42

04:07

 

06:53

 

03:02

 

07:29