aktuality <
VARHANNÍ HUDBA – 9. 5. 2021 V 10.00 HODIN

J. S. Bach (1685-1750)

„Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist“ BWV 631 /

„Přijď o Duchu přesvatý“

 

G. F. Händel (1685-1759)

Recitativ a arie pro tenor z oratoria Mesiáš

 

C. Ph E. Bach (1714-1788)

Allegro

 

W. A. Mozart (1756-1791)

Laudate Dominum

 

S. Karg-Elert (1877-1933)

Ich dank Dir, lieber Herre / Děkuji Ti, milý Pane

 

F. P. Tosti (1846-1916)

Ave Maria

 

G. Young (1919-1998)

Toccata

 

Aneta Černá – soprán, Tomáš Černý – tenor
Irena Chřibková – varhany