Koncerty <
2018

Svatojakubské Audite Organum

uvádí v roce 2018 v bazilice sv. Jakuba tyto koncerty:

VELIKONOČNÍ KONCERT

1. 4. 2018 v 17 hodin

Koncert duchovní hudby.

23. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL

2. 8. – 20. 9. 2018 každý čtvrtek v 19 hodin

Sólové varhanní recitály předních světových a českých umělců.

SVATOJAKUBSKÝ PODZIM K POCTĚ JOSEFA HERCLA

15. 10. 2018, 22. 10. 2018, 29.10.2018

v 18 hodin

Koncerty spolu s různými instrumentalisty, sbory a zpěváky.

 VÁNOČNÍ VARHANNÍ KONCERT

26.12. 2018

NOVOROČNÍ KONCERT

1. 1. 2019

v 16 hodin

Varhanní koncerty s vánoční  tématikou s vystoupení­m

vokální­ch a instrumentální­ch souborů.

www.facebook.com/auditeorganum