Festival <
5. 9. 2019 V 19.00 HODIN V BAZILICE SV. JAKUBA

Z hlubin do nebes

PAVLA SALVOVÁ, JAN ROTREKL (Česká republika)

Pavla Salvová pochází ze Svitav z hudební rodiny. Na varhany začala hrát nejdříve pod vedením svého otce a potom dále pokračovala u I. Chřibkové v Praze. Je laureátkou Soutěže mladých varhaníků v Opavě a soutěže Organum Regium v Pardubicích. Na Královské akademii v Londýně nastoupila do třídy S. Landale. Za své vynikající studijní výsledky obdržela opakovaně stipendium. V Londýně působila jako regenschori v Christ Church, Crouch End a získala i dvě první ceny v interpretačních soutěžích (Henry Richards Prize, Eric Thiman Prize). Magisterský diplom obdržela na AMU v Praze u J. Popelky. Účastnila se interpretačních kurzů u L. Rogga, D. Rotha, S. Engelse a B. K. Bryndorf. Vystupuje na koncertech v České republice a ve Velké Británii. V německém Neresheimu se podílela na živém natáčení nešpor rozhlasem BBC a na natáčení CD „Welte restored“ na historických varhanách v anglickém hrabství Kent. Také se představila jako hráčka na harmonium v Queen Elisabeth Hall. Působí jako varhanice a pedagožka na Berounsku. Spolupracuje se zpěváky a instrumentalisty.

Hra na varhany a chemie jsou u Jana Rotrekla již delší dobu zcela v rovnováze. První varhanické vzdělání získal u I. Chřibkové v ZUŠ Klementa Slavického. Pod jejím vedením se stal vítězem Soutěže mladých varhaníků v Opavě a opakovaně laureátem soutěže Organum Regium v Pardubicích. S vyznamenáním absolvoval studium hry na varhany ve Francii u E. Lebruna na konzervatoři v Saint-Maur-des-Fossés. V letech 2010−2014 pokračoval ve Vídni na Universitě hudby a umění ve třídě M. Haselböcka. Zúčastnil se mistrovských kurzů u M. Sandera, L. Tagliaviniho a P. D. Perettiho. Sólově vystupuje v České republice, na Slovensku, v Německu, Francii, Rakousku, Rusku a Finsku. Jeho repertoár zahrnuje závažná díla od renesance po hudbu 21. století s důrazem na hudbu současnou. Provedl např. cyklus Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce a v rámci festivalu soudobé hudby Wien Modern uvedl v premiéře varhanní skladby rakouského skladatele Friedricha Cerhy. V roce 2012 obdržel diplom s vyznamenáním v oboru fyzikální chemie na VŠCHT v Praze a od roku 2013 pokračuje v doktorském studiu na Ústavu chemických procesů AV ČR.

 

Program: J. D. Zelenka, A. Pärt, A. Rejcha, J. Alain, C. Franck, O.Messian, D. Bédard