Festival <
2. 8. 2018 V 19.00 HOD. – HLAS Z KODANĚ

BINE KATRINE BRYNDORF (Dánsko)

Bine Katrine Bryndorf je varhanicí královské kaple na hradě Frederiksborg v Hillerodu nedaleko Kodaně. Mezi její  povinnosti patří organizace veškerého hudebního dění a péče o troje varhany, z nichž jedny jsou slavné varhany z roku 1610 od E. Compenia. Od roku 1994 vyučuje na Královské dánské hudební konzervatoři v Kodani, kde zastává i funkci vedoucího oddělení. Zároveň je hostující profesorkou na Královské hudební akademii v Londýně. Na Vysoké hudební škole ve Vídni studovala hru na cembalo u G. Murraye a hru na varhany u M. Radulesca. Následné čtyři roky byla jeho asistentkou. Je držitelkou mnoha ocenění z mezinárodních varhanních soutěží např. v Innsbrucku, Brugách, Odense a Kodaně. Její bohatá kariéra zahrnuje nejen sólové varhanní recitály, vystupuje i jako cembalistka a ve spojení s komorními orchestry a sbory. Těžiště jejího repertoáru spočívá v barokní hudbě, natočila několik CD s díly Bacha, Bruhnse, Scheidemanna a kompletní dílo Buxtehudeho. Vysoce ceněny jsou i její nahrávky děl dánských skladatelů C. Nielsena a N. la Coura. Pravidelně vede mistrovské varhanní kursy v Evropě i USA. Často zasedá jako porotkyně varhanních soutěží. Je presidentkou mezinárodní varhanní soutěže v Odense.

 

 

Program: J. S. Bach, G. Muffat, J. P. E. Hartmann, L. Kayser, L. Vierne

VIDEOPROJEKCE

Ve spolupráci s Velvyslanectvím Dánského království