KONCERTY

SVATOJAKUBSKÉ VARHANY – 8 277 PÍŠŤAL – NA KOMPAKTNÍM DISKU –

V BAZILICE SV. JAKUBA JE MOŽNÉ KAŽDOU NEDĚLI  PO VARHANNÍ HUDBĚ PŘÍMO U VCHODU ZAKOUPIT KOMPAKTNÍ DISKY – CD: SVATOJAKUBSKÉ VÁNOCE  -( TRUBKA, HOUSLE, SOPRÁN, BARYTON,  FLÉTNA, LESNÍ ROHY, VARHANY )  ČESKÉ PASTORELY A VELMI OBLÍBENÉ SKLADBY SVĚTOVÝCH SKLADATELŮ SVATOJAKUBSKÁ NEDĚLE  – NEJZNÁMĚJŠÍ VARHANNÍ DÍLA JAKO BACHOVA TOCCATA A FUGA D MOLL A VIRTUOZNÍ DÍLA ČESKÝCH I FRANCOUZSKÝCH AUTORŮ […]