KONCERTY

VELIKONOČNÍ KONCERT – 21. 4. 2019 V 17.00 HODIN

Johann Sebastian BACH (1685-1750) Koncert C dur BWV 595   Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759) Arie „Oh, had I Jubals Lyre“ z oratoria Joshua Arioso „Dank sei dir, Herr“   Johann Sebastian BACH (1685-1750) Chorál „Heut triumphiert Gottes Sohn“ BWV 630 Arie „Schafe können sicher weiden“ z kantáty BWV 208   Arcangelo CORELLI (1653-1713) Koncert F dur Preludio-Allemanda-Sarabanda-Gavotta-Giga […]

SVATOJAKUBSKÉ VARHANY – 8 277 PÍŠŤAL – NA KOMPAKTNÍM DISKU –

V BAZILICE SV. JAKUBA JE MOŽNÉ KAŽDOU NEDĚLI  PO VARHANNÍ HUDBĚ PŘÍMO U VCHODU ZAKOUPIT KOMPAKTNÍ DISKY – CD: SVATOJAKUBSKÉ VÁNOCE  -( TRUBKA, HOUSLE, SOPRÁN, BARYTON,  FLÉTNA, LESNÍ ROHY, VARHANY )  ČESKÉ PASTORELY A VELMI OBLÍBENÉ SKLADBY SVĚTOVÝCH SKLADATELŮ SVATOJAKUBSKÁ NEDĚLE  – NEJZNÁMĚJŠÍ VARHANNÍ DÍLA JAKO BACHOVA TOCCATA A FUGA D MOLL A VIRTUOZNÍ DÍLA ČESKÝCH I FRANCOUZSKÝCH AUTORŮ […]