FESTIVAL
MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL

24. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL – 2019

Festival se koná pod záštitou Apoštolského nuncia Mons. Charlese Daniela Balva.   8. Američan v Praze MARK STEINBACH (USA) Program: J. S. Bach, L. Vierne, A. Heiler, Ph. Glas   8. Španělské rytmy JESÚS SAMPEDRO (Španělsko) Program: A. Cabezon, F. Correa de Arauxo, J. S. Bach, F. Vila, J. Cabanilles, J. Rodrigo, J. Guridi   […]