FESTIVAL
MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL

24. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL – 2019

Festival se koná za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury a Hlavního města Prahy, pod záštitou Apoštolského nuncia arcibiskupa Mons. Charlese Daniela Balva a radní hl. m. Prahy paní MgA. Hany Třeštíkové.   Program:  1. 8. Američan v Praze  MARK STEINBACH (USA) Program: J. S. Bach, L. Vierne, A. Heiler, Ph. Glass   8. 8. Španělské rytmy  […]