FESTIVAL
MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL

27. MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL – OD 4. SRPNA DO 22. ZÁŘÍ, KAŽDÝ ČTVRTEK VŽDY OD 19.00 HODIN

Festival se koná za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury a Hlavního města Prahy, pod záštitou radní hl. m. Prahy paní MgA. Hany Třeštíkové a děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. Mudr. Petra Widimského. 8.  Mistrovské mládí DANIEL STRZĄDAŁA (Polsko) Program: J. S. Bach, C. Franck, B. Szabelski, improvizace   8.  Pocta Jiřímu Ropkovi  JAROSLAV […]

MISTROVSKÉ MLÁDÍ – 4. 8. 2022 V 19.00 HODIN

DANIEL STRZĄDAŁA (Polsko)  Program:  JOHANN SEBASTIAN BACH (1685−1750) Preludium a fuga Es dur  BWV 552   CÉSAR FRANCK (1822−1890) Cantabile   BOLESŁAW SZABELSKI (1896-1979) Introdukce, passacaglia a fuga e-moll   IMPROVIZACE NA BIBLICKÝ TEXT    Ve spolupráci s Polským institutem v Praze  

POCTA JIŘÍMU ROPKOVI – 11. 8. 2022 V 19.00 HODIN

JAROSLAV TŮMA (Česká republika) Program: WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) Fantazie f moll KV 608   JIŘÍ ROPEK (1922-2005) Strahovská improvizace – podle W. A. Mozarta   CHARLES-MARIE WIDOR (1844-1937) Bach´s Memento / Bachovo memento Pastorale Miserere mei Domine  Aria Marche du veilleur de nuit / Pochod nočního strážce Sicilienne  Mattheus-Final / Závěr Matoušových pašijí   […]

CESTA ROZKVĚTU ŽIVOTA – 18. 8. 2022 V 19.00 HODIN

MARIE ZAHRÁDKOVÁ-ESSLOVÁ (Česká republika) Program: JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Preludium a fuga d moll BWV 539   IMPROVIZACE Zahrada zrození   FELIX-MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847) Variations sérieuses op. 54 / Vážné variace (úprava M. Zahrádková)   IMPROVIZACE Zahrada poznání   MAX REGER (1873-1916) Basso ostinato g moll op. 129 č. 5   IMPROVIZACE Zahrada smrti   JÜRGEN […]