aktuality <
VARHANNÍ HUDBA – 22. 9. 2019 V 10.00 HODIN

B. M. Černohorský (1684 – 1742)

Fuga D dur – Fuga a moll

 

V. Lübeck (1654 – 1740)

Praeludium a fuga F dur

 

J. S. Bach (1685 – 1750)

Fantasie c moll BWV 562

 

J. Ch. Kellner (1736 – 1803)

Praeludium C dur

 

L. Vierne (1870 – 1937)

Sur le Rhin z cyklu Pièces de fantaisie

 

Jiří Liška – varhany