aktuality <
BENEFIČNÍ KONCERT ! – PĚVCI NÁRODNÍHO DIVADLA SVATOJAKUBSKÝM VARHANÁM – 5. 5. 2018 V 18.00 HODIN

Jana Sibera – soprán

Roman Janál – baryton

Václav Sibera – tenor

Jan Verner – trubka

Irena Chřibková – varhany

Program: G. F. Händel, A. Vivaldi, G. Caccini, W. A. Mozart, A. Dvořák, G. Verdi, F. Schubert, J. S. Bach, C. Franck, A. L. Weber