aktuality <
BENEFIČNÍ KONCERT – PĚVCI NÁRODNÍHO DIVADLA SVATOJAKUBSKÝM VARHANÁM ! 5. 5. 2018 V 18.00 HODIN

 

Georg Philippe TELEMANN (1681-1767) – La Majesté / Velebnost

 

Alessandro STRADELLA (1644-1682) – Pièta Signore

 

Giulio CACCINI (1551-1618) – Ave Maria

 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791 ) – Ave verum

 

Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707) – Toccata F dur BuxWV 157 / Toccata in F major

 

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759) – „Oh, had I Jubals Lyre“ z oratoria Joshua / from the oratorio Joshua

 

Franz SCHUBERT (1797-1828) – Ave Maria

 

César FRANCK (1822-1890) – Panis angelicus

 

Giuseppe VERDI (1813-1901) – Ave Maria

 

Antonín DVOŘÁK (1841-1904)

Biblické písně, op. 99

  1. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou
  2. Pozdvihuji očí svých k horám
  3. Zpívejte Hospodinu píseň novou

 

Andrew Lloyd WEBER (1948) – Pie Jesu

 

Georges BIZET (1838-1875) – Agnus Dei

 

Giuseppe GIORDANI (1743-1798) – Caro mio ben

 

Antonio VIVALDI (1678-1741) – Laudamus Te

 

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759) – „The trumpet shall sound“ z oratoria Mesiáš

 

Charles Maria WIDOR (1844-1937) – Toccata F dur

Jana SIBERA – soprán

Roman JANÁLbaryton

Václav SIBERA – tenor

Jan VERNERtrubka

Irena CHŘIBKOVÁ – varhany

 

 

Vstupné dobrovolné na rekonstrukci svatojakubských varhan!